Нова версія програми Бухгалтерія комунального підприємства

Випущено нову версію програми Бухгалтерія комунального підприємства, версія 1.0.4

Версія 1.0.4.1

Нове у версії

 • Законодавчі зміни
  • Оновлені індекси інфляції.
  • Реалізовано нову друковану форму реєстра зобов'язань, які затверджені наказом МФУ № 244 від 29 травня 2020 року.
 • Підсистема «Грошові кошти, зобов’язання»
  • Для обробки «Завантаження банківських виписок» реалізовано новий формат завантаження банківських виписок у форматі «УкрГазБанк», «ОщадБанк».
  • Додана обробка вивантаження даних платіжних доручень в інші банки. З її допомогою можна вивантажувати дані платіжних доручень для наступних банків: "ПриватБанк", "ОщадБанк", "УкрГазБанк".
  • Договори
   • Реалізовано нові звіти "Аналіз виконаних договорів" та "Розширений аналіз вхідних договорів".
  • Підсистема «Необоротні активи»
   • Реалізована можливість надходження благодійної допомоги у формі основних засобів. Для цього у документі "Надходження НА" реалізовано новий вид операції "Безоплатне надходження цільове фінансування".
   • Розширення функціональних можливостей
    • У податкових накладних та коригуваннях до них (додаток 2) реалізована можливість заповнення параметрів філії з довідника «Підрозділи». Функціонал використовується, якщо в установі є філії або структурні підрозділи, яким делеговано право складання податкових накладних. Для цього у довіднику «Підрозділи» додано ознаку «Філія» та заповнення даних, які будуть використовуватися у податкових накладних (поля «Номер філії» та «Доповнення до назви установи»). Якщо установа, яка веде облік в інформаційній базі є філією або структурним підрозділом, якій делеговано право складання податкових накладних, то заповнення даних залишається не змінним, тобто дані заповнюються з довідника «Установи» (поля «Номер філії» та «Доповнення до назви установи»).
    • Виправлені виявлені зауваження.