Нова версія програми Бухгалтерія комунального підприємства

Випущено нову версію програми Бухгалтерія комунального підприємства, версія 1.0.4

Нове у версії

 • Законодавчі зміни
  • Оновлені індекси інфляції.
  • Реалізовані нові форми реєстрів зобов'язань та фінансових зобов'язань відповідно до наказу № 408 від 10.07.2020 р.
  • Реалізовані нові формати вивантаження реєстрів зобов'язань, фінансових зобов'язань та платіжніх доручень. У документі "Зобов'язання" збільшено розмір реквізиту "Номер договору" до 32-х знаків. У документі "Фінансове зобов'язання" збільшено розмір реквізиту "Номер документа постачальника" до 32-х знаків. У довіднику "Ідентифікатори закупівель" збільшена довжина найменування до 30 знаків.
 • Підсистема «Грошові кошти, зобов’язання»
  • До документу "Анансовий звіт" додано новий вид операції "Авансовий звіт (кошти цільового фінансування)", при виборі даного виду операції формується додаткова кореспонденція, яка відображає дохід від використання коштів цільового фінансування. Для ТМЦ, придбаних за таким авансовим звітом, надалі формуватимуться кореспонденцій з визнання доходу у сумі використаних ТМЦ при проведенні документів "Списання ТМЦ", "Виробництво", "Реалізація послуг", "Подорожній лист". Для необоротних активів, придбаних за таким авансовим звітом, надалі формуватимуться кореспонденцій з визнання доходу майбутніх періодів у сумі введенних в експлуатацію необоротних активів, придбаних за кошти цільового фінансування, при проведенні документа "Введення в експлуатацію".
 • Підсистема «Необоротні активи»
  • До документа "Надходження НА" додано новий вид операції "Придбання (кошти цільового фінансування)". Вибір даної операції надалі буде впливати на формування кореспонденцій з визнання доходу майбутніх періодів у сумі введенних в експлуатацію необоротних активів, придбаних за кошти цільового фінансування, при проведенні документу "Введення в експлуатацію".
  • В алгоритм формування кореспонденцій документа "Введення в експлуатацію" додані кореспонденції, які відображають дохід від використання коштів цільового фінансування одночасно з введенням в експлуатацію необоротних активів, придбаних за кошти цільового фінансування.
 • Підсистема «ТМЦ»
  • До документа "Надходження ТМЦ" додано новий вид операції "Придбання (кошти цільового фінансування)". Вибір даної операції надалі буде впливати на формування кореспонденцій з визнання доходу у сумі використаних ТМЦ, придбаних за кошти цільового фінансування, при проведенні документів "Списання ТМЦ", "Виробництво", "Реализация послуг", "Подорожній лист".
  • В алгоритм формування кореспонденцій документів "Списання ТМЦ", "Виробництво", "Подорожній лист" додані кореспонденції, які відображають дохід від використання коштів цільового фінансування у сумі використаних ТМЦ, для ТМЦ придбаних за кошти цільового фінансування.
 • Підсистема «Послуги»
  • До документа "Отримання послуг" додано новий вид операції "Отримання послуг (кошти цільового фінансування)", при виборі даного виду операції формується додаткова кореспонденція, яка відображає дохід від використання коштів цільового фінансування.
  • В алгоритм формування кореспонденцій документу "Реалізація послуг" додані кореспонденції, які відображають дохід від використання коштів цільового фінансування у сумі використаних ТМЦ, для ТМЦ, придбаних за кошти цільового фінансування.
 • Підсистема «Зарплата»
  • До документу "Відображення зарплати в бухгалтерськой обліку" додана можливість відображати дохід від використання коштів цільового фінансування.
 • Підсистема «Звітність»
  • У звіт "Головна книга" додана можливість формування звіту з групованням за джерелами фінансування.
  • У звіт "Оборотно-сальдова відомість" додана можливість формування звіту з групованням за джерелами фінансування.
  • У підсистему "Звітність" додана нова підсистема "Регістри бухгалтерського обліку". У неї включені наступні нові звіти "Журнал 1", "Журнал 2", "Журнал 3" реалізовані відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000р. N 356.
 • Підсистема «Кадри»
  • Додано новий кадровий звіт "Середньооблікова чисельність співробітників".
  • Додано регламентований статистичний звіт "Звіт із праці (форма № 1-ПВ), затверджений наказом Держстату від 31.07.2019 № 259.
 • Розширення функціональних можливостей
  • У довідники "ТМЦ" та "Послуги" доданий новий реквізит "Пільга з ПДВ", призначений для зберігання назви операції, використовується при заповненні Додатка 6 декларації з ПДВ.
  • У документі "Податкова накладна", при додаванні нових рядків у табличні частини "Послуги" чи "ТМЦ" додана функція автоматичного заповнення реквізитів "Пільга з ПДВ" та "Назва операції (для додатка Д6)" на закладці "Додаткова інформація". Дані реквізитів використовуються при заповненні назви операції Додатка 6 декларації з ПДВ.
 • Виправлені виявлені зауваження.


  Для отримання оновлення, звертайтесь до партнерів UA-Бюджет.