Нова версія програми Бухгалтерія комунального підприємства

Випущено нову версію програми Бухгалтерія комунального підприємства, версія 1.0.6

Нове у версії

 • Законодавчі зміни
  • Оновлені індекси інфляції.
  • Підсистема «ТМЦ»
   • У документі «Вибуття ТМЦ» реалізовано новий вид операції «Повернення ТМЦ постачальнику» для відображення операції повернення ТМЦ постачальнику.
   • У документ "Вибуття ТМЦ" додана нова друкована форма "Повернення постачальнику", формується лише для виду операції "Повернення ТМЦ постачальнику".
   • Для документа "Вибуття ТМЦ" додано введення на підставі документа "Надходження ТМЦ". При введенні на підставі автоматично заповнюється вид операції "Повернення ТМЦ постачальнику".
   • У документі «Надходження ТМЦ» реалізовано новий вид операції «Повернення ТМЦ від покупця» для відображення операції надходження ТМЦ у разі їх повернення від покупця.
   • Для документа "Надходження ТМЦ" додано введення на підставі документа "Вибуття ТМЦ". При введенні на підставі автоматично заповнюється вид операції "Повернення ТМЦ від покупця".
   • У документ "Надходження ТМЦ" додана нова друкована форма "Зворотна накладна від покупця", формується лише для виду операції "Повернення ТМЦ від покупця".
   • До документа "Надходження ТМЦ" додано новий вид операції "Безоплатне надходження (цільове фінансування)". Вибір даної операції надалі буде впливати на формування кореспонденцій з визнання доходу у сумі використаних ТМЦ, при проведенні документів "Списання ТМЦ", "Виробництво", "Реалізація послуг".
   • Підсистема «Необоротні активи»
    • Реалізовано новий метод нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів. Метод дозволяє нараховувати амортизацію як 100 відсотків від вартості об'єкта.
    • У документі "Комплектація/Розукомплектація НА" додана можливість виконувати нарахування зносу для списку необоротних активів введених в експлуатацію.
    • Підсистема «Звітність»
     • У підсистему "Грошові кошти, зобов'язання" додані нові звіти "Аналіз витрат установи", "Аналіз доходів установи", "Аналіз витрат на оплату праці".
     • У підсистему "Регістри бухгалтерського обліку" додані нові звіти "Журнал 4", "Журнал 5", "Журнал 6", "Журнал7", "Журнал 8" реалізовані відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000р. N 356.
     • Розширення функціональних можливостей
      • В документах "Надходження ТМЦ", "Надходження НА", "Отримання послуг" додана ознака "Нараховувати зобов'язання ПДВ (умовний продаж)", застосовується якщо придбані товари, послуги або необоротні активи призначені для використання в пільгових операціях, в операціях, що не є об’єктом оподаткування, негосподарській діяльності платника податку, але крім випадків передбачених пунктом 189.9 ПКУ.
      • Реалізовано введення документа "Податкова накладна" на підставі документів "Надходження ТМЦ", "Надходження НА", "Отримання послуг".
      • Виправлені виявлені зауваження.