Реліз конфігураціі UA-Бюджет, версія 1.1.16.1

Випущено нову версію конфігураціі UA-Бюджет Комплексний облік для бюджетних установ, версія 1.1.16.1

Нове у версії


 • Законодавчі зміни
  • Оновлені індекси інфляції.
 • Підсистема «Грошові кошти, зобов’язання»
  • Реалізована можливість для виду операції заповнити код доходів бюджету та ставки ПДВ для автоматичного заповнення у документі «Банківська виписка».
  • Реалізована можливість завантаження банківських виписок у форматі «DBF-файл експорту (ДКСУ).exp», який можливо вивантажити з ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство». Для можливості завантаження банківських виписок у довіднику «Розрахункові рахунки» у полі «Формат завантаження банківської виписки» потрібно вибрати формат «Казначейство».
 • Підсистема «Необоротні активи»
  • Реалізована можливість введення в експлуатацію об'єктів будівництва. Для цього у документі «Введення в експлуатацію» реалізовано новий вид операції «Введення в експлуатацію об'єктів будівництва».
  • Реалізовано новий документ «Ремонт НА».
 • Підсистема «ТМЦ»
  • У документі «Виробництво» реалізована можливість заповнення списаних ТМЦ та витрат відповідно до специфікації готової продукції.
  • Реалізовано підсистему з обліку продуктів харчування.
 • Підсистема «Зарплата»
  • Реалізовано нові звіти «Відображення зарплати в бухгалтерському обліку (докладний)» та «Відображення зарплати в бухгалтерському обліку (зведений)».
  • Для документа «Лікарняний лист» реалізована можливість розрахунку суми середнього заробітку виходячи з окладу співробітника (ознака «Розрахунок середньої за окладом»).
  • Для документа «Прийом співробітників списком» реалізована можливість введення планових утримань по співробітнику.
  • Реалізована можливість розрахунку бази постійних нарахувань окремо за кожним джерелом фінансування. Для цього у документах «Прийом співробітника» та «Призначення планових нарахувань» реалізована можливість встановлення ознаки «База за ДФ».
  • Реалізовано можливість відображення у регламентованих звітах («Заява-розрахунок до ФСС», «Повідомлення про прийняття працівника на роботу», «Форма № 1 ДФ», «Звіт з ЄСВ»)номеру та серії паспорту для співробітників, які є віруючими та не мають ІПН. Для цього у довіднику «Фізичні особи» реалізована можливість встановлення ознаки «Віруючий». Паспортні дані заповнюються в групі полів «Документ, що засвідчує особу».
  • Реалізовано новий документ «Табель обліку робочого часу (зведений)».
 • Розширення функціональних можливостей
  • Реалізовані нові журнали документів «Документи покупців» та «Документи постачальників».
  • Реалізовано податковий облік ПДВ за наступними методами: За першою подією, Касовим методом, По відвантаженню.
  • Додана можливість зазначення методу податкового обліку ПДВ в розрізі установ, джерел фінансування та підрозділів.
  • До документів «Договір», «Надходження НА», « Надходження ТМЦ», «Отримання послуг», «Вибуття НА», «Вибуття ТМЦ», «Реалізація послуг», «Реалізація послуг списком», «Банківська виписка», «Прибутковий касовий ордер», «Видатковий касовий ордер» додана можливість зазначення методу розрахунку сум податкового обліку ПДВ для автоматичного розрахунку сум податкового кредиту або податкового зобов’язання.
  • В документах «Банківська виписка», «Прибутковий касовий ордер» та «Видатковий касовий ордер» для виду операції, за якою потрібно виконати розрахунок суми ПДВ, обов’язково потрібно встановити ознаку «Віднести ПДВ на податковий кредит» або «Віднести ПДВ на податкове зобов’язання».
  • Є можливість зазначення методу розрахунку сум ПДВ для кожного договору окремо, якщо потрібно виділяти податковий кредит або податкове зобов’язання відмінне від методу, який встановлено в налаштування обліку ПДВ.
 • Виправлені виявлені зауваження.