Реліз конфігураціі UA-Бюджет, версія 1.1.19.1

Випущено нову версію конфігураціі UA-Бюджет Комплексний облік для бюджетних установ, версія 1.1.19.1

Нове у версії

Законодавчі зміни

  • Оновлені індекси інфляції.  
  • Реалізовані нові друковані форми та формати вивантаження реєстрів зобов'язань та фінансових зобов'язань, які затверджені наказом № 123 від 27.03.2019 р.  
  • Реалізовані нові форми бюджетних регламентованих звітів (форма № 2д, № 2м, № 4-1д, № 4-1м, № 4-2д, № 4-2м, № 4-3д, № 4-3м, № 4-4д, № 7д, № 7м, № 7д.1, № 7м.1), які затверджені наказом № 123 від 27.03.2019 р.  

Підсистема «Зарплата»

  • Реалізована можливість формування зведених звітів з нарахування авансу, який був розрахований документом «Розрахунок авансу» – «Аванс - Аналіз нарахувань і утримань» та «Аванс - Відомість нарахованих податків».  

Розширення функціональних можливостей

  • Реалізовано госпрозрахунковий план рахунків та можливість перенесення залишків та оборотів з бюджетного плану рахунків на госпрозрахунковий, який затверджено наказом № 291 від 30.11.1999 р.  
  • У підсистемі «Звітність» у розділі «Регламентовані звіти» реалізовані типові фінансові звіти – «Бухгалтерський баланс (стандарт №2)», «Звіт про фінансові результати (стандарт № 3)», «Звіт малого підприємства (стандарт № 25)», «Звіт малого підприємства скорочений (стандарт № 25)», «Звіт про рух грошових коштів (стандарт № 4)», «Звіт про власний капітал (стандарт № 5)», «Примітки до фінансової звітності (форма №5)».  
  • Реалізовані стандартні типові звіти з перевірки даних за госпрозрахунковим планом рахунків – «Оборотно-сальдова відомість (госпрозрахункова)», «Оборотно-сальдова відомість по рахунку (госпрозрахункова)», «Обороти рахунку (госпрозрахункові)», «Картка рахунку (госпрозрахункова)», «Аналіз рахунку (госпрозрахунковий)».  

Виправлені виявлені зауваження.