Реліз конфігураціі UA-Бюджет, версія 1.1.20

Випущено нову версію конфігураціі UA-Бюджет Комплексний облік для бюджетних установ, версія 1.1.20

Нове у версії

 • Законодавчі зміни
  • Оновлені індекси інфляції.
 • Підсистема «Грошові кошти, зобов’язання»
  • Реалізовано новий довідник «Ідентифікатори закупівель». Довідник використовується в документі «Зобов’язання» замість текстового поля «Ідентифікатор закупівель» та для формування даних у реєстрі зобов’язань. Також довідник використовується у документах «Договір» та «Додаткова угода».
 • Підсистема «ТМЦ»
  • Реалізовано новий документ «Зміна складу дорогоцінних металів у ТМЦ» для встановлення складу дорогоцінних металів у ТМЦ та зазначення їхньої кількості.
  • Реалізовано новий документ «Інвентаризація складу дорогоцінних металів у ТМЦ» для проведення інвентаризації дорогоцінних металів у складі ТМЦ.
  • Реалізовано новий звіт «Відомість складу дорогоцінних металів у ТМЦ».
  • У довіднику «ТМЦ» для об’єкта, за яким потрібно змінювати властивості, реалізовано заповнення закладки «Варіанти перерахунку», яка призначена для автоматичного заповнення у документі «Переміщення ТМЦ».
  • У документі «Переміщення ТМЦ» для виду операції «Зміна ТМЦ» реалізована можливість автоматичного заповнення «Об'єкт стало» та перерахунку нової кількості (кнопка «Вибрати коеф. перерахунку»).
  • У документі «План меню» на закладках «Страви» та «Потреба в продуктах» реалізовано розрахунок собівартості страви (кнопка «Розрахувати собівартість») відповідно до даних на закладці «Продукти (видаток). Реалізовано нову друковану форму «Розрахунок собівартості».
 • Підсистема «Необоротні активи»
  • У друкованих формах документів з обліку необоротних активів реалізовано заповнення «Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:».
  • У друкованих формах документів з обліку необоротних активів реалізовано заповнення «Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку». Для цього у формах документів реалізоване нове поле «Відповідальний за госп. операцію».
  • У формах документів з обліку необоротних активів реалізовано автоматичне заповнення поля «Відповідальний за госп. операцію» даними з налаштувань користувача.
  • Для документа «Переоцінка НА» реалізовані нові види операцій:
   • «Встановлення ліквідаційної вартості» - призначено для встановлення ліквідаційної вартості об’єкта з одночасним збільшенням первісної вартості на суму ліквідаційної вартості (не враховується як операція переоцінки);
   • «Переоцінка первісної вартості та зносу» - призначено для збільшення або зменшення залишкової вартості об’єкта з одночасною переоцінкою первісної вартості та суми зносу та визначенням сум дооцінок (уцінок) об’єкта.
  • У документі «Переоцінка НА», у зв’язку з реалізацією нових видів операцій, змінено формування рухів за регістрами обліку необоротних активів та бюджетним планом рахунків відповідно до типової кореспонденції субрахунків.
  • У документах «Переміщення НА», «Списання НА», «Вибуття НА» реалізовано заповнення сум попередніх дооцінок (уцінок) зносу та змінено формування рухів за регістрами обліку необоротних активів та бюджетним планом рахунків відповідно до типової кореспонденції субрахунків.
 • Підсистема «Договори»
  • Для документа «Додаткова угода» у табличних частинах «Необоротні активи», «ТМЦ», «Послуги» реалізовано заповнення нової кількості та (або) ціни відповідно до змін у додатковій угоді. При цьому виконується розрахунок різниці сум між даними договору та новими умовами за договором (розрахунок суми додаткової угоди).
 • Підсистема «Зарплата»
  • Реалізовано врахування зміни графіка роботи співробітника не з 1-го числа місяця, якщо створено документ «Зміна графіка роботи списком».
  • В обробці «Розрахунок заробітної плати» реалізована можливість розрахунку даних на кожній закладці окремо (кнопка «Розрахувати»).
  • У документах відхилень від норми робочого часу (відпустки, відрядження, лікарняні тощо) реалізована можливість не виконувати перерахунок минулих періодів (ознака «Не виконувати перерахунок ЗП минулого періоду»).
  • У налаштуванні обліку розрахунку заробітної плати реалізована можливість налаштувати контроль нарахування суми авансу в межах окладу співробітника (у «Налаштування розрахунку зарплати за установами» ознака «Контролювати суму нарахованого авансу»).
  • У налаштуванні обліку розрахунку заробітної плати реалізована можливість налаштування застосування пільги з ПДФО до доходів майбутніх періодів (у «Налаштування розрахунку зарплати за установами» ознака «Не застосовувати пільгу з ПДФО до доходів майбутніх періодів»).
 • Виправлені виявлені зауваження.