Реліз конфігураціі UA-Бюджет, версія 1.1.23

Випущено нову версію конфігураціі UA-Бюджет Комплексний облік для бюджетних установ, версія 1.1.23

Нове у версії

 • Законодавчі зміни
  • Оновлені індекси інфляції.
  • Реалізовані нові проводки з обліку необоротних активів відповідно до наказу № 386 від 17.09.2019 р.
  • У документі «Надходження НА» додано новий вид операції «Внутрівідомче надходження капітальних інвестицій» для відображення операцій з внутрівідомчого надходження НА на рахунок капітальних інвестицій.
  • У документі «Вибуття НА» додано новий вид операції «Внутрівідомча передача капітальних інвестицій» для відображення операцій з внутрівідомчої передачі НА з рахунку капітальних інвестицій.
  • У документі «Списання НА» додано новий вид операції «Переведення інвестиційної нерухомості до складу запасів» для відображення операцій з переведення інвестиційної нерухомості до складу запасів з метою реалізації.
 • Виправлені виявлені зауваження.