Реліз конфігураціі UA-Бюджет, версія 1.1.24

Випущено нову версію конфігураціі UA-Бюджет Комплексний облік для бюджетних установ, версія 1.1.24

 • Законодавчі зміни
  • Оновлені індекси інфляції.
  • Реалізовані нові проводки з обліку необоротних активів відповідно до наказу № 386 від 17.09.2019 р. Оновлені прожиткові мінімуми, мінімальна зарплата та пов'язані з ними межи шкал на 2020 рік відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».
  • Оновлені святкові дні на 2020 рік.
 • Грошові кошти, зобов’язання
  • Реалізовано новий документ «Визначення фінансового результату». Документ призначено для закриття сум на рахунках доходів та витрат на рахунок фінансового результату. Також у документі присутній відбір за джерелами фінансування та підрозділами. Відбір за підрозділами можливий, якщо в налаштуванні обліку встановлено «Вести облік за підрозділами».
  • Реалізовано новий журнал документів «Казначейські документи».
 • Договори
  • Реалізована можливість не вести облік специфікацій за договорами постачання. Для цього у документі «Договір» з видом операції «Вхідний договір» реалізовано ознаку «Не вести облік за специфікаціями».
  • Реалізовано новий звіт «Аналіз виконання специфікацій за договорами».
 • Зарплата
  • Реалізована можливість вивантаження відомостей на виплату заробітної плати до банку у форматі ПриватБанк та Аваль. Для цього у документі «Відомість перерахувань на рахунки» присутня кнопка «Вивантаження заробітної плати до банку». Також є можливість групового вивантаження за допомогою обробки «Вивантаження заробітної плати до банку».
  • У документі «Відпустка» реалізовано нову друковану форму «Наказ про надання відпустки (П-3)».
  • Реалізовано новий документ «Звіт по утриманням за виконавчими листами» відповідно до додатку 9 «Звіт про здійснені відрахування та виплати» наказу № 512/5 від 02.04.2012 р.
  • Реалізовано новий документ «Перерахунок ПДФО».
 • Розширення функціональних можливостей
  • Реалізована можливість вивантаження первинних документів («Рахунок на оплату» , «Реалізація послуг», «Вибуття НА», «Вибуття ТМЦ») у сервіс FREDO ДокМен.
 • Виправлені виявлені зауваження.