Нова версія програми UA-Бюджет Комплексний облік для бюджетних установ

Випущено нову версію програми UA-Бюджет Комплексний облік для бюджетних установ, версія 1.1.36

Нове у версії

 • Законодавчі зміни
  • Оновлені індекси інфляції.
  • Підсистема «Фінансування»
   • Для документа "Коригування плану асигнувань" реалізована нова друкована форма "Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів", реалізована відповідно до додатка 10 Наказу МФУ № 1220 від 26.11.2012.
   • Розширення функціональних можливостей
    • Додано обробку "Формування податкових документів" призначена для допомоги користувачеві автоматично формувати податкові документи із заповненим номенклатурним складом податкових документів (Податкова накладна та Додаток 2 до податкової накладної ). В якості вихідних даних виступають суми податкових зобов'язань з ПДВ, розраховані за даними обліку. Розрахунок проводиться на поточний або на вказаний користувачем момент часу, або по датах за довільний період. Номенклатурний склад податкових документів, що формуються, переноситься з вказаних користувачем документів-підстав або розрахункових документів.
    • Додано звіт «Очікуваний і підтверджений ПДВ продажів» дозволяє провести аналіз сум очікуваного і підтвердженого вихідного ПДВ за період, який кратний місяцю. У звіті можна проаналізувати відповідність сум очікуваного ПДВ сумам, які підтверджені податковими документами, за період в розрізі операцій відвантаження/повернення, ставок ПДВ.
    • Виправлені виявлені зауваження.