Розрахунок заробітної плати в UA-Бюджет

Публічний канал

Поширити у соціальних мережах

Посилання для поширення

Використовуйте постійне посилання для поширення у соц. мережах

Поділитися з другом

Будь ласка вхід щоб відправити це presentation по ел. пошті!

Влаштувати на вашому сайті

Для початку оберіть сторінку

20. Дані для розрахунку зарплати 20

22. Разове нарахування 22

33. Звіт «Кадрові зміни» 33

51. Приклад заповнення табеля 51

68. Нарахування авансу 68

69. Виплата авансу 69

6. Приклад налаштування графіка роботи співробітника 6

8. Приклад заповнення категорії оподаткування 8

13. Приклад заповнення виду нарахувань 13

17. Налаштування показника, який діє для установи 17

18. Налаштування показника, який діє для співробітника 18

19. Шаблон введення вихідних даних 19

21. Налаштування виду нарахування 21

26. Приклад позиції штатного розпису 26

27. Звіт «Дотримання штатного розпису» 27

42. Приклад налаштування середнього заробітку 42

61. Приклад обробки «Розрахунок заробітної плати» 61

67. Налаштування нарахування авансу 67

74. Дякую за увагу Івашин Олексій Олександрович Комплексні бюджетні системи 74

1. Розрахунок заробітної плати в UA - Бюджет Комплексний облік для бюджетних установ Івашин Олексій Олександрович 22 жовтня 2018 р. Комплексні бюджетні системи

64. Перерахунки минулих періодів ▪ Звертаємо увагу!!! ▪ Для коректного заповнення та роботи перерахунків минулих періодів потрібно для видів нарахувань, розрахунок яких залежить від відпрацьованого часу, заповнити інформацію про витісняючи нарахування на закладці «Пріоритет». 64

45. Облік допомог ФСС ▪ Розрахунки з ФСС по допомогах: ▪ Одноразова допомога за рахунок ФСС; ▪ Заява - розрахунок до ФСС; ▪ Повідомлення про виплату коштів за рахунок ФСС. 45

47. Робота у вихідні та святкові дні ▪ Для оплати святкових передбачено два режими вводу даних: ▪ Перший, коли робота у святковий день передбачена графіком роботи. Наприклад, коли чергування припадає на святковий день; ▪ Другий, коли робота у святковий день виконується понаднормово. Наприклад, за рішенням керівника. 47

58. Розрахунок заробітної плати ▪ Можливі ручні коригування результатів розрахунку нарахувань, утримань, податків зі співробітників та податків на фонд оплати праці: ▪ При перерахунку даних коригування не відміняються; ▪ При введенні коригувань автоматично перераховуються пов'язані дані. ▪ При розрахунку виконується розрахунок даних для середньої заробітної плати та поточні взаєморозрахунки зі співробітниками. 58

3. Відповідність видів тарифних ставок нарахуванням ▪ Довідник призначено для зазначення відповідності способу нарахування заробітної плати виду нарахування, за яким виконується розрахунок. ▪ Зазначення виду тарифної ставки. ▪ Використовується у кадрових документах: ▪ Прийом співробітника; ▪ Кадрове переведення; ▪ Зміна окладів співробітників. 3

32. Зберігання інформації про співробітника 32 Параметри посад Посади співробітників Список співробітників ПІБ, Установа Вид зайнятості, Підрозділ, категорія оподаткування Оклад, кількість ставок, Джерело фінансування, графік роботи Кадрові документи Кадрові документи, Зміна оплати співробітників

23. Кадровий облік ▪ Перед початком ведення кадрового обліку потрібно: ▪ Створити необхідні підрозділи та посади. ▪ Створити та налаштувати джерела фінансування. ▪ Створити та налаштувати графіки роботи. ▪ Створити та налаштувати постійні нарахування та утримання, які використовуються в установі. ▪ Перевірити та, при потребі, створити та налаштувати категорії оподаткування. 23

31. Звільнення співробітників ▪ Звільнення співробітників оформлюється документом «Звільнення співробітника» або «Звільнення співробітників списком». ▪ Звільнення може виконуватися за кожною з активних посад. ▪ При звільненні співробітника виконуються дії: ▪ Запам'ятовується дата звільнення за посадою; ▪ Закриваються облікові регістри за посадою. ▪ Співробітник вважається звільненим, якщо звільнений за всіма посадами. 31

35. Відрядна оплата праці ▪ Ведення списку робіт. ▪ Історія націнок. ▪ Реєстрація виконуємих робот у кількісному та підсумкованому виразах: ▪ За співробітником; ▪ За бригадою. ▪ Перерахунок при зміні націнок виконується автоматично під час розрахунку заробітної плати. ▪ Для обліку відпрацьованого часу потрібен табель. 35

41. Види нарахувань по середньому ▪ Середня для оплати відпустки: ▪ Відпустка. ▪ Середня для оплати лікарняних: ▪ Лікарняний лист. ▪ Середня для оплати по середньому: ▪ Відрядження; ▪ Відсутність із збереженням оплати; ▪ Компенсації за середнім заробітком. 41

63. Перерахунки минулих періодів ▪ Реалізовано перерахунок минулих періодів у документах, які реєструють відхилення від графіка роботи: ▪ «Лікарняний лист»; ▪ «Відрядження»; ▪ «Відпустка»; ▪ «Відпустка по догляду за дитиною»; ▪ «Прогул, неявка»; ▪ А також у документі «Премія». 63

7. Категорії оподаткування ▪ Містить список можливих категорій оподаткування співробітників. ▪ Кожна категорія містить: ▪ Список податків за категорією, у т.ч. податки з фонду оплати праці; ▪ Дані для визначення кода категорії співробітників у звіті з ЄСВ. ▪ Список категорій містить напередвизначені елементи. ▪ Реєструється не за співробітником, а за кожною посадою співробітника окремо. Відповідно за кожною посадою може бути своя категорія оподаткування. ▪ Може змінюватися самостійно користувачем. 7

28. Прийом співробітників на роботу ▪ Прийом співробітників на роботу оформлюється документом «Прийом співробітника» або «Прийом співробітників списком». ▪ Дії, які передують прийому на роботу: ▪ Створити співробітника у довіднику «Співробітники». Створювати потрібно в тому випадку, коли це перший прийом або повторний прийом після звільнення за всіма попередніми посадами. ▪ Прийом виконується на один табельний номер за всіма посадами співробітника (видам зайнятості). ▪ Є можливість задати список постійних нарахувань/утримань співробітника. 28

49. Робота у вихідні та святкові дні ▪ При другому режимі для оплати потрібно виконати наступні дії: ▪ Якщо працівник працював у святковий день потрібно створити документ «Робота у вихідні та святкові дні», у якому відобразити у який день працівник працював. ▪ Документ потрібно створювати після того, як буде заповнено «Табель обліку робочого часу». ▪ Після цього потрібно внести документ «Разове нарахування», у якому зазначити вид розрахунку «Оплата за роботу в святкові та вихідні дні». ▪ Остаточний розрахунок буд виконано в обробці «Розрахунок заробітної плати». 49

46. Облік допомог ФСС Дані лікарняних листів Дані нарахованих допомог ФСС Не виплачені допомоги ФСС Заявка - розрахунок ФСС Підтвержен ня про виплату 46

54. Розрахунок заробітної плати ▪ Метод відхилень, підсумований облік: ▪ Для коректного розрахунку потрібно для видів нарахувань, розрахунок яких залежить від відпрацьованого часу, заповнити інформацію про витісняючі нарахування на закладці «Пріоритет»; ▪ Розрахунок відпрацьованого часу виконується за графіком роботи співробітника та введеними документами відхилень від норми робочого часу (лікарняні листи, відпустки тощо); ▪ За документом «Табель обліку робочого часу» розрахунок відпрацьованого часу не виконується, тобто дані документа не впливають на розрахунок заробітної плати. 54

56. Розрахунок заробітної плати ▪ Документи з обліку робочого часу: ▪ Індивідуальні графіки роботи; ▪ Табелі обліку робочого часу; ▪ Табелі обліку педагогічного часу. ▪ Розрахунок заробітної плати виконується через меню «Розрахунок заробітної плати»: ▪ Зазначити період, за який потрібно виконати розрахунок зарплати; ▪ Виконати заповнення даних розрахунку; ▪ Виконати розрахунок заробітної плати. 56

44. Документи - відхилення ▪ Документи, які реєструють відхилення: ▪ Лікарняний лист; ▪ Відрядження; ▪ Відпустка; ▪ Відпустка без збереження оплати; ▪ Відпустка по догляду за дитиною; ▪ Відсутність із збереженням оплати; ▪ Прогул, неявка. 44

16. Показники, які залежать від стажу ▪ Використовуються для автоматичного розрахунку доплат, які залежать від стажу співробітника. ▪ У показнику вказується вид стажу. ▪ У показнику вказується шкала розрахунку відсотку, в залежності від даних стажу співробітника. ▪ Ознака «Враховувати зміну в періоді розрахунку» впливає на відсоток зміни стажу у місяці розрахунку. ▪ Для кожного виду нарахування, яке залежить від стажу, вводиться свій показник, в якому зазначається: ▪ Свій вид стажу; ▪ Своя шкала розрахунку відсотка доплати. 16

36. Робота з постійними нарахуваннями ▪ Усі постійні нарахування потрібно вносити за кожною посадою співробітника окремо. ▪ База для нарахувань розраховується за кожною посадою окремо. ▪ Є можливість введення одного нарахування за різними джерелами фінансування на одній посаді. ▪ Вводити потрібно різними документами. ▪ Для редагування списку постійних нарахувань використовується документ «Призначення планових нарахувань». ▪ Рекомендується використовувати автоматичний режим заповнення документа. 36

43. Особливості обліку відхилень ▪ Усі відхилення потрібно вводити за кожною посадою співробітника окремо. ▪ Це означає, що якщо за якоюсь з посад не введено документ «Відпустка», то вважається, що співробітник знаходився на роботі, та буде виконано повне нарахування заробітної плати. ▪ Розрахунок часу оплати та сум нарахувань також виконуються за кожною посадою співробітника окремо. ▪ Це означає, що, наприклад, при розрахунку лікарняних розрахунок буде виконано від дати прийому співробітника на цю посаду, а не від дати прийому на роботу в установу. ▪ Розрахунок дат прийому/звільнення та середнього заробітку виконується з урахуванням кадрових переведень. 43

65. Перерахунок заробітної плати ▪ Документ «Перерахунок заробітної плати» потрібно вводити в наступних випадках перерахунку: ▪ Зміна параметрів оплати минулими датами; ▪ Кадрові зміни співробітника минулими датами. ▪ Методика проведення перерахунків: ▪ Заповнення за співробітником, посаді співробітника, періоду дії; ▪ Сторнування усіх нарахувань за періодом дії, за винятком відхилень; ▪ Розрахунок усіх нарахувань періоду дії за новими значеннями. Нарахування виконується разом з розрахунком заробітної плати. 65

37. Робота з постійними нарахуваннями ▪ Режими реєстрації постійних нарахувань: ▪ Призначити; ▪ Змінити; ▪ Завершити. ▪ Можливо вводити постійні нарахування, якщо для виду розрахунку у «Нарахування виконується» обрано: ▪ Виконується щомісячно під час заключного розрахунку; ▪ У заданих місяцяхпід час заключного розрахунку; ▪ По значенню показника або виду часу. 37

52. Документи розрахунку зарплати педагогічного персоналу ▪ Відомості про норми педагогічного навантаження: ▪ За підрозділами та джерелами фінансування; ▪ За посадами та джерелами фінансування; ▪ Обов'язково з прив'язанням до учбового року. ▪ Розподіл фактичного навантаження: ▪ Виконується не в кадрових документах (прийом співробітника, кадрове переведення); ▪ Окремий документ «Розподіл педагогічного навантаження». Визначається планове навантаження співробітника на учбовий рік. ▪ Табель обліку педагогічного часу. 52

48. Робота у вихідні та святкові дні ▪ При першому режимі для оплати використовується такий ланцюжок дій: ▪ У виробничому календарі відзначається святковий день. ▪ В графіку роботи працівника потрібно передбачити, що працівник працює у святковий день, та відзначити цей день. ▪ При прийомі на роботу (в кадровому переведенні або в призначенні планових нарахувань) потрібно додати вид розрахунку «Доплата за роботу в святкові та вихідні дні». ▪ Робота у святковий день відображається у «Табелі обліку робочого часу». ▪ Розрахунок виконується тільки в тих періодах, коли працівник працював у святковий день. 48

38. Спеціалізовані планові нарахування ▪ Спеціалізовані нарахування: ▪ Доплата за ранг; ▪ Доплата за заміщення посад; ▪ Доплата за суміщення посад; ▪ Індексація заробітної плати. ▪ Документи зміни данихдля розрахунку: ▪ Зміна рангу співробітників; ▪ Зміна параметрів розрахунку індексації; ▪ Сумісницто (заміна); ▪ Завершення сумісництва (заміщення). 38

40. Налаштування розрахунку середньої зарплати ▪ Список видів нарахувань по середньому напередвизначен. ▪ Зберігається у довіднику «Види нарахувань по середньому». ▪ Входження налаштовуються окремо для кожного виду нарахування по середньому. ▪ Налаштовуються за призначеннями нарахувань, а не за кожним видом розрахунку окремо. ▪ Нарахування,що витісняються, налаштовуються за призначенням нарахування. ▪ Нарахування,що витісняються, налаштовуються для днів, а не для сум. Тобто, це список призначень нарахувань, за якими дні (робочі, календарні) вираховуються з розрахунку середнього заробітку. 40

29. Прийом співробітників на роботу ▪ Обов'язкові дані та особливості заповнення реквізитів у документі: ▪ Вид зайнятості - не виконується контроль співставлення з раніше створеними. ▪ Не виконується контроль даних штатному розпису. ▪ Параметри оплати заповнюються на окремій закладці «Оплата», а не на закладці «Нарахування». ▪ Категорія оподаткування. ▪ Вид тарифного розряду – визначає характер оплати праці за посадою співробітника. 29

55. Розрахунок заробітної плати ▪ Дії, які передують розрахунку заробітної плати: ▪ Реєстрація усіх кадрових змін; ▪ Реєстрація усіх параметрів змін оплати. ▪ Реєстрація разових нарахувань документами: ▪ Премія; ▪ Разові нарахування; ▪ Договори ЦПХ та акти виконаних робіт до них. ▪ Зареєстровані усі документи - відхилення від робочого графіка. ▪ Введені дані за перерахунками. 55

34. Зміна параметрів оплат співробітників ▪ Зміна параметрів оплати співробітника, таких як: ▪ Розмір окладу; ▪ Графіка роботи та інше. ▪ Реєструється документами: ▪ Зміна окладів співробітників; ▪ Зміна джерела фінансування співробітника; ▪ Зміна графіка роботи списком; ▪ Заява про призначення пільги ПДФО. ▪ За кожним показником оплати ведеться історія змін. ▪ Нове значення параметрів оплати діє з дати зміни. 34

73. Відображення заробітної плати в бухгалтерському обліку 73 Відображення зарплати в регламентованому обліку Розрахунок заробітної плати Дані нарахувань співробітників Дані утримань співробітників Налаштування способів відображення заробітної платив регламентованому обліку Способи відображення в регламентованому обліку Списки видів нарахувань/утримань/податків Дані нарахованих податків Дані джерел фінансування Суми в розрізі: нарахувань, підрозділів, джерел фінансування

12. Налаштування видів нарахувань ▪ Реквізит «Нарахування виконується»: ▪ Визначає момент виконання нарахування: ▪ Щомісячно. Нарахування виконується щомісячно під час заключного розрахунку; ▪ За окремим документом. Виконується за окремим документом до заключного розрахунку; ▪ У заданих місяцях. Нарахування виконується під час заключного розрахунку тільки у заданих місяцях. ▪ Визначає первинний документ реєстрації та правила реєстрації у програмі. ▪ Види нарахувань з моментом виконання «Щомісячно» та «У заданих місяцях» можливо обирати при зазначенні постійних нарахувань. ▪ Залежить від значення «Призначення нарахування». 12

53. Розрахунок заробітної плати ▪ Методи розрахунку заробітної плати: ▪ За даними табельного обліку; ▪ Методом відхилень; ▪ Підсумований облік робочого часу. ▪ Розрахунок зарплати за даними табельного обліку: ▪ Потрібно перезаповнювати табель та виконувати розрахунок наново у випадках, коли змінюються кадрові дані, графіки робот тощо; ▪ Обов'язково повинен бути зареєстровано табель обліку робочого часу; ▪ Введені, але не враховані в табелі відхилення, на розрахунок заробітної плати не впливають. 53

39. Робота з постійними утриманнями ▪ Постійні утримання вводяться без розподілу за посадами. ▪ Окремі види утримань вводяться через спеціалізовані документи: ▪ Аліменти; ▪ Виконавчі листи; ▪ Зазначаються додаткові параметри виконавчих листів: ▪ Отримувач ; ▪ Вид виконавчого листа; ▪ Правила розрахунку утримання; ▪ Винагорода платіжному агенту (поштовий збір). ▪ Звіти за виконавчими листами. 39

62. Виправлення розрахунків минулих періодів ▪ Режими виправлення: ▪ Сторнування раніше введених документів: ▪ Документ «Сторнування нарахувань»; ▪ Сторнування з документа - розрахунку ; ▪ Виконується сторнування без виконання перерахунків. ▪ Виправлення раніше введених документів: ▪ Сторнування раніше введених нарахувань; ▪ Виконання перерахунку відразу в документі; ▪ Перерахунок пов'язаних даних. 62

4. Графіки роботи співробітників ▪ Довідник містить види можливих графіків, які використовуються в установі. Описує тривалість та структуру робочого часу. ▪ Види графіків: ▪ Звичайний; ▪ Змінний (з довільним циклом). ▪ Графік визначає: ▪ Вид часу за кожнен день; ▪ Норму часу за кожен день та вид часу; ▪ Усі види часу за день сумуються та складають норму часу за день; ▪ Ознаку підсумованого часу. ▪ Вид часу Явка зазначається за вирахуванням годин роботи у вечірній та нічний час. 4

59. Розрахунок заробітної плати ▪ Режими роботи обробки розрахунку заробітної плати: ▪ Заповнення даними для розрахунку: ▪ Дії: ▪ Заповнюється список постійних нарахувань співробітників; ▪ Заповнюється список податків; ▪ Заповнюється список утримань; ▪ Якщо були відкориговані записи розрахунків, то дані коригувань зникають. ▪ Режими: ▪ Заповнення списком; ▪ Заповнення одного співробітника. ▪ Якщо в обробці обрано підрозділ, то заповнення виконується тільки за вказаним підрозділом. 59

72. Відображення заробітної плати в бухгалтерському обліку ▪ Довідник «Способи відображення у бухгалтерському обліку»: ▪ Список варіантів проводок по зарплаті; ▪ Способи формування проводок. ▪ Спосіб відображення зазначається для кожного виду нарахування, утримання, податку. ▪ Документ «Відображення зарплати в регламентованому обліку»: ▪ Заповнюється за даними розрахунку заробітної плати; ▪ Рахунок витрат визначається за даними джерела фінансування. ▪ Для нарахувань за рахунок ФСС є можливість зазначення окремих параметрів відображення в обліку – джерела фінансування («Налаштування виплат ФСС»). 72

9. Податки ▪ Список податків зберігається в плані видів розрахунку «Податки»: ▪ Кожен вид податку задано як окремий вид розрахунку; ▪ Окремо виділені податки (ЄСВ на фонд оплати праці) для розрахунку частини податку, яка залежить від періоду дії: ▪ Відпустки, лікарняні та ін. ▪ Реалізовано 3 алгоритму розрахунку податків: ▪ ПДФО; ▪ Відсотком від бази; ▪ Податок ЄСВ ФОП . ▪ Окремо виділені податки, які використовуються для оподаткування стипендії: ▪ Ознака «Податок на стипендію». 9

15. Показники розрахунку зарплати ▪ Значення показників, які визначаються користувачем, може бути задано: ▪ Як умовно постійне значення та змінюється дуже рідко. Діє до моменту зміни. Може бути визначено у: ▪ Кадрових документах (для співробітника); ▪ Документом «Дані для розрахунку зарплати» (для підрозділу, установи, співробітника). ▪ Разове значення. Вводиться щомісячно перед виконанням розрахунку заробітної плати. Може буди визначено: ▪ Документом «Разове нарахування», «Премія» (для співробітника); ▪ Документом «Дані для розрахунку зарплати» (для підрозділу, установи, співробітника). ▪ Показники, значення яких накопичуються (підсумовуються) на протязі місяця: ▪ Документом «Дані для розрахунку зарплати» (для підрозділу, установи, співробітника). 15

24. Штатний розпис ▪ Документ, який описує структуру установи, кількість ставок та посадові оклади: ▪ Список посад за підрозділами (позиції штатного розпису); ▪ Параметри оплати за посадою: ▪ Розмір та характер посадового окладу; ▪ Кількість ставок; ▪ Джерело фінансування; ▪ Графік роботи; ▪ Список планових нарахувань з параметрами. ▪ Характеристика штатної посади: ▪ Вид зайнятості; ▪ Опис; ▪ Днів відпустки. 24

70. Виплата заробітної плати ▪ Спосіб виплати зазначається в документі «Прийом співробітника» або «Призначення параметрів виплати зарплати» за співробітником в цілому: ▪ Через банк; ▪ Через касу. ▪ По кожному способу виплати зарплати створюється свій спеціалізований документ про суми виплаченої зарплати («Відомість в касу» або «Відомість перерахувань на рахунки»). ▪ Фільтри заповнення виплати зарплати: ▪ КЕКВ; ▪ Джерело фінансування; ▪ Підрозділ; ▪ Вид виплати; ▪ Банк виплати (тільки для документа «Відомість перерахувань на рахунки»). 70

14. Показники розрахунку зарплати ▪ Містить набор напередвизначених показників. ▪ Використовуються у формулах розрахунків видів нарахувань/утримань. ▪ Увага!! Рекомендується для кожного виду нарахувань додавати свої показники (відсотки доплат, коефіцієнти, інше). ▪ Показники бувають наступних видів: ▪ Показники, які розраховуються програмою (користувач не може їх редагувати); ▪ Показники, які визначаються користувачем. ▪ Значення призначення показника може визначатися: ▪ Для співробітника (посади співробітника); ▪ Підрозділу; ▪ Установи в цілому. 14

25. Штатний розпис ▪ Режими роботи: ▪ Затвердження штатного розпису – призначено для початкового введення даних у програму. ▪ Зміна штатного розпису – призначено для внесення змін в раніше затверджений штатний розпис: ▪ Якщо додаються/закриваються позиції; ▪ Змінюються параметри раніше затвердженої позиції. ▪ Штатний розпис не впливає на розрахунок заробітної плати. ▪ На підставі даних штатного розпису є можливість оформлення кадрових документів. ▪ Можливо розрахувати плановий фонд оплати праці: ▪ Для кожного нарахування повинно бути оформлено свій набор показників. 25

71. Депонування зарплати ▪ Журнал «Депоненти» призначено для операцій, які пов'язані з депонуванням та виплатою депонованої заробітної плати: ▪ «Депонування зарплати» - призначено для відображення суми заробітної плати, яку не отримав співробітник, та відображення в обліку депонування. ▪ «Виплата депонованої зарплати» - виконується виплата раніше депонованої заробітної плати співробітнику. ▪ «Списання зарплати депонента» – відображається списання не затребуваної співробітником депонованої зарплати на рахунок доходів установи після закінчення строку позивної давності. ▪ Облік депонентів ведеться окремо від основних взаєморозрахунків зі співробітником. ▪ Факт депонування зарплати не збільшує заборгованості установи перед співробітником. 71

10. Налаштування видів нарахувань ▪ Налаштування списку нарахувань виконується у плані видів розрахунку «Нарахування»: ▪ Заповнено початковими напередвизначеними даними, які потрібні для роботи рішення; ▪ Список додаткових нарахувань (доплат та надбавок) вводиться користувачем самостійно. ▪ Реквізит «Призначення нарахування» - основний реквізит, який визначає майбутній алгоритм роботи нарахування, порядок включення до середнього заробітку, список доступних властивостей нарахування: ▪ Зазначення формули розрахунку; ▪ Дані обліку часу та ін.; ▪ Момент виконання розрахунку; ▪ Документ реєстрації нарахування; ▪ Виконання розрахунку нарахування при розрахунку за першу половину місяця. 10

11. Налаштування видів нарахувань ▪ Правила (рекомендації) використання призначення нарахування: ▪ Для усіх видів доплат та надбавок, які розраховуються кожен місяць (мають постійний характер), рекомендується використовувати призначення « Погодинна оплата праці та надбавки»; ▪ Для премій, які повинні розраховуватися окремим документом, рекомендується використовувати призначення «Премія»; ▪ Для разових доплат та нарахувань – «Інше»; ▪ Для разових винагород та заохочень рекомендується використовувати призначення «Винагороди та інші заохочувальні виплати». ▪ Інше. ▪ Це пов'язано з: ▪ Налаштуванням розрахунку середнього заробітку; ▪ Особливостями виконання алгоритмів розрахунку; ▪ Використанням нарахування у документообігу, вибір у формах документів; ▪ Можливостями визначення розрахункової бази та виду часу, який використовується при розрахунку. 11

60. Розрахунок заробітної плати ▪ Режими роботи обробки розрахунку заробітної плати : ▪ Розрахунок заробітної плати: ▪ Дії: ▪ Нарахування . Розраховуються записи, які внесені на підставі постійних нарахувань, та записи, які внесені документом «Разове нарахування». Результати інших записів не перераховуються. ▪ Податки. Розраховуються усі внесені записи; ▪ Утримання . Розраховуються усі внесені записи; ▪ Результати відкоригованих записів не перераховуються. ▪ Режими: ▪ Розрахунок списком; ▪ Розрахунок одного співробітника. ▪ Якщо в обробці обрано підрозділ, то заповнення виконується тільки за вказаним підрозділом. 60

2. Способи нарахування заробітної плати ▪ У рішенні автоматизовані наступні способи нарахування заробітної плати: ▪ Оплата по окладу по дням – розрахунок відпрацьованого часу та норми виконується за робочими днями у відповідності з графіком роботи; ▪ Оплата по окладу по годинам – розрахунок відпрацьованого часу та норми виконується за робочими годинами у відповідності з графіком роботи; ▪ Оклад викладача – розрахунок виконується за нормою та фактичним педагогічним навантаженням; ▪ Розрахунок суми стипендії; ▪ Відрядна оплата праці; ▪ Розрахунок за годинним/добовим тарифом. ▪ Кожному способу розрахунку відповідає свій вид нарахування заробітної плати. 2

50. Облік робочого часу (табельний облік) ▪ Документ «Табель обліку робочого часу»: ▪ За кожною посадою співробітника заповнюється окремий рядок у табелі. ▪ Список посад залежить від фільтрів, які вказані в шапці документа. ▪ Заповнюється за даними графіка робот (індивідуального графіка) з урахуванням відхилень за посадою співробітника. ▪ Є підставою для розрахунку заробітної плати. ▪ Документ «Індивідуальний графік»: ▪ Введення індивідуальних відомостей про виходи співробітника. ▪ Є підставою для заповнення табелю та розрахунку норми часу за посадою співробітника. ▪ Вводиться коли норма робочого часу відрізняеться від графіка: ▪ Індивідуальні виходи; ▪ Вихід за нормою іншого співробітника; ▪ Зміна норми зачипає один розрахунковий період; ▪ Інше. 50

57. Етапи розрахунку заробітної плати 57 Шаг 1 • Визначення списку працюючих співробітників за посадами • Визначення діючих планових нарахувань співробітників за посадами Шаг 2 • Визначення списку співробітників із зареєстрованими разовими нарахуваннями та преміями • Визначення списку співробітників із введеними перерахунками та відхиленнями Шаг 3 • Підготовка списку зареєстрованих нарахувань за періодами дії, співробітниками, посадами співробітників, категоріями оподаткування співробітників • Визначення списку податків та утримань, які потрібно розрахувати Шаг 4 • Розрахунок сум нарахувань • Розрахунок сум податків, розподіл за джерелами фінансування • Розрахунок сум утримань, розподіл за джерелами фінансування Шаг 5 • Розрахунок сум середньої заробітної плати • Розрахунок сум взаєморозрахунків зі співробітниками

66. Розрахунок авансу ▪ Метод нарахування авансу зазначається в документі «Зміна авансу». ▪ Заповнюється за кожною посадою співробітника окремо. ▪ Доступні наступні методи: ▪ Фіксованою сумою; ▪ Фіксованою сумою від зворотного; ▪ Відсотком від тарифу; ▪ Розрахунком за першу половину місяця. ▪ Табелем фіксується відпрацьований час за першу половину місяця (якщо метод розрахунку – за табелем). ▪ Документ «Розрахунок авансу»: ▪ Розраховуються суми авансу, утриманих податків, планових утримань та податків на ФОП ; ▪ Не враховуються на регістрах нарахування. ▪ Виплату реєструють за допомогою документів виплати зарплати з видом виплати «Аванс». 66

30. Кадрове переведення ▪ Кадрове переведення виконується за допомогою документа «Кадрове переведення». ▪ Кадрове переведення виконується у випадках: ▪ Зміни посади або підрозділу співробітника; ▪ Зміни категорії оподаткування співробітника; ▪ Зміни кількості ставок, які займає співробітник; ▪ Зміна виду тарифного розряду (типу окладу). ▪ Кадрове переведення не виконується: ▪ При зміні параметрів оплати праці співробітника (суми окладу); ▪ При зміні графіка роботи співробітника; ▪ При зміні (додаванні/закритті) постійних нарахувань співробітника ▪ При зміні джерела фінансування оплати праці. ▪ Дії документа: ▪ Створюється нова посада співробітника; ▪ Заповнюються регістри обліку за посадою співробітника; ▪ Зазначається новий список планових нарахувань за новою посадою співробітника. 30

5. Графіки роботи співробітників ▪ Облік неповного робочого часу. Можливо зазначати графік, за яким розраховується норма. ▪ Може використовуватися для розрахунку заробітної плати сумісникам. ▪ Неповний робочий час використовується в тих випадках, коли співробітник працює на неповну ставку. Наприклад, 4 години на день при нормі 8 - ми годинного робочого тижня. При цьому потрібно вказати, що норму часу потрібно рахувати за іншим графіком (п'ятиденкою 40). ▪ Вид тарифного розряду = Місячний оклад по годинах. ▪ Неповний робочий тиждень використовується для співробітників, за якими норму часу потрібно розраховувати за п'ятиденкою 40. При цьому співробітник працює повні робочі години в зазначені дні тижня. Наприклад, у вівторок та четвер. ▪ Вид тарифного розряду = Помісячний оклад (зміни). ▪ Неповний робочий час можна використовувати також для випадків, коли співробітник працює за скороченим графіком. При цьому норма часу та повністю відпрацьований час за місяць співпадають. Наприклад, для співробітників, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, або для співробітників до 18 років – 36 - ти годинний робочий тиждень. 5

Переглядів

 • 4767 Всього переглядів
 • 2720 Переглядів на сайті
 • 2047 Вбудовані перегляди

Дії

 • 0 Поширення у соц. мережах
 • 0 Сподобалось
 • 0 Не сподобалось
 • 0 Коментарі

Лічильник поширень

 • 0 Фейсбук
 • 0 Твітер
 • 0 ЛінкедІн
 • 0 Ґуґл+

Вбудувань 2

 • 8 www.google.com
 • 4 173.212.247.231